རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་བ།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགསཀྱི་་དྲ་བ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཙོགས་ཀྱི་དྲྭ་བ།

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་དྲྭ་བ།

བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་དྲྭ་བ།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དྲྭ་བ།

རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དྲྭ་བ།

ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དྲྭ་བ།

ཟིན་བྲིས།

ཟིན་བྲིས་འདི་གཙོ་བོར་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ་སྦྱང་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་ལ་ནུས་པ་འདོན་པར་དམིགས་བཙུགས་ཏེ། ཁ་བ་རི་བོའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བློའི་འཆར་སྒོ་ལྷུག་པར་གྲོལ་སའི་སྟེགས་བུ་འདི་འདྲ་ཞིག་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

***